Nyhetsbrev

Motta siste nytt fra Arbeidsliv i Norden med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
Du er her: Forside i Emner i EU

EU

Minimilöner i EU - sista striden för de nordiska facken?
2021 ser ut att bli ett avgörande år för frågan om lagstadgade minimilöner i Europa. Diskussionen har pågått länge och meningarna går isär, men den 28 oktober satte EU-kommissionen ner foten. Då presenterades ett direktivförslag som under året ska behandlas av Rådet och EU-parlamentet.
Ny strid om cabotage hamnar i EU-domstolen
Samtidigt som Nordens länder gläder sig åt att EU äntligen lyckats anta regler som ska motverka social dumpning i samband med gränsöverskridande vägtransporter, går en rad låglöneländer i öst till EU-domstolen för att få dem upphävda.
Stillasittande arbete allt större risk för arbetsmiljön i Europa
Stillasittande arbete har seglat upp som en av de största utmaningarna när den europeiska arbetsmiljöbyrån för tredje gången har genomfört en stor undersökning av arbetsmiljön i de europeiska länderna.
Brev till EU visar på spricka i Europafacket
Det är med beklagande vi måste informera kommissionen om att Europeiska fackliga samorganisationens (EFS) svar på samrådet om europeiska minimilöner inte är representativt för oss. Det skriver tio fackliga centralorganisationer i Danmark, Island, Norge och Sverige i ett brev som blottar en historisk spricka i Europafacket.
Slik tolket Norge EUs trygdeforordning feil i syv år
Hva er årsaken til rettsskandalen i Norge, hvor 2 400 personer har blitt stemplet som trygdemisbrukere på grunn av feiltolkning av EØS-avtalen? Og hvorfor har den kunnet pågå så lenge?
EU: Enighet om villkoren för vägtransporter
Efter många års utredningar och svåra förhandlingar har EU-länderna blivit eniga om nya regler för vägtransportsektorn. De nya reglerna kommer att införas 2021 och kommer då också att gälla i Norge och Island.
Norden, EU och klimatet
På kort tid har det utsetts nya arbetsministrar i tre av de nordiska länderna. I Finland och Danmark skedde det på grund av parlamentsvalen, medan utnämnandet av Ylva Johansson som Sveriges kandidat till EU-kommissionen ledde till ett byte även där.
De nordiska facken: Klimatomställningen måste ske på ett rättvist sätt
”Det finns inga jobb på en död planet” var den slogan som citerades oftast när de nordiska fackförbunden höll sin kongress i Malmö under tre dagar 3 - 5 september. Klimatfrågan har seglat upp som en av de största även för fackföreningsrörelsen.
Har vi den statistik vi behöver?
”Om vi mäter fel saker, kommer vi att handla fel. Om vi inte mäter en viss företeelse, så blir den översedd, som om problemet inte existerade.”
Turismen pressar upp Islands koldioxidutsläpp till rekordnivå
Medan många länder lyckats minska sina utsläpp av klimatgaser har Islands utsläpp ökat markant under de senaste åren. Det visar data för 2016. Island hade ett utsläpp på 16,9 ton koldioxid per person år det året. Genomsnittet i EU var 7,3 ton koldioxid per person.
Den europeiska arbetsmyndigheten ELA utmanar den norska modellen
- Om det visar sig att norska kollektivavtal ska kunna överprövas av den Europiska arbetsmyndigheten, ELA, kan det bli aktuellt att använda vetorätten Norge har i EES, säger Marianne Marthinsen stortingsrepresentant från Arbeiderpartiet.
Villkoren för vägtransporter splittrar Europa i öst och väst
Lastbilsförarna offrades för att få en enighet inom EU när ändringarna i utstationeringsdirektivet klubbades igenom i början av sommaren.
Europa til felts mot sosial urett – viser Norden vei?
Den sosiale pilaren har vært etterlyst i Europas utvikling. Toppmøtet i Göteborg tegner en ny fremtid. Ikke alle ser lyst på resultatet. Heller ikke Norden går i samlet tropp. Når nasjonale interesser settes på prøve, og næringslivet sier nei, brøyter det vei for uenighet. Det handler om politikk og mer pekuniære saker.
Hur ska den sociala pelaren omsättas i praktiken?
EU:s sociala toppmöte i Göteborg blev en succé för de svenska värdarna, men vilken betydelse kommer den sociala pelaren egentligen få för medborgarna i Europa?
Folket och facket ställer EU mot väggen om den sociala pelaren
Med en blandning av slagord från arbetarrörelsen, kanelbullar och smågodis försöker den svenska regeringen, med statsminister Stefan Löfven i spetsen, att ge EU en annan framtoning. Under det sociala toppmötet i Göteborg satt arbetsmarknadens parter bokstavligen vid samma bord som statsministrarna och EU-kommissionärerna.
Arbejdsgivere: EU’s sociale søjle truer den nordiske model
EU’s nye sociale søjle kan underminere den nordiske model på arbejdsmarkedet, frygter nordiske arbejdsgivere, der agter at forsvare modellen med næb og klør. Den kamp bliver nødvendig, forudser en dansk arbejdsmarkedsforsker.
Norge med initiativ mot arbetslivskriminalitet under EU-toppmötet
Norges statsminister Erna Solberg tog tillfället i akt när hon deltog på EU-toppmötet om sociala rättigheter. Hon lanserade en offensiv mot arbetslivskriminalitet. Norge erbjuder sig bland annat att som ett pilotprojekt samarbeta med ett EU-land för att utveckla mer effektiva kontrollsystem.
Færøernes anspændte forhold til EU
På Færøerne bor der 50.000 mennesker. EU tæller 500 millioner indbyggere. Men vil de få færinger være en del af det store selskab og samarbejde? Svaret er lidt lige som vinden på de stormfulde øer, der går i alle mulige retninger. Alle ønsker dog et tættere samarbejde, men hvad det betyder afhænger af hvem du spørger.
Matilda af Hällström: driftig lobbyist for Nordisk Råd i Brussel
Det er en aktiv 24 åring Nordisk Råd har valgt som sin første stedlige representant i Brussel. Matilda af Hällström er i full gang med å finne ut hvordan Norden kan samarbeide bedre i EU. Mens vi har snakket har Danmarks utenriksminister twitret at Sverige har sviktet nordisk samarbeid i kampen om EUs medisinske agentur. En vekker, kommenterer Matilda af Hällström.
Norden i Europa
Norden og EU er tema når vi setter fokus på Det sosiale toppmøtet i Göteborg 17. november, der EUs sosiale pilar ble presentert og undertegnet. Er det grunn til å frykte at den sosiale pilaren skal utfordre den nordiske modellen? Eller at den skal forbli fine målsettinger som ikke får praktiske følger? Slike spørsmål står i fokus når vi undersøker hva den sosiale pilaren omfatter og innebærer, hvilke synspunkter den internasjonale fagbevegelsen har, og arbeidsgiverne fremmer og hva folket og Europas regjeringssjefer mener.

Side-alternativer

This is themeComment